2.14) COMO DEFINIR A CAPACIDADE DO TANQUE DE PRODUTO